Hyppää sisältöön

Määräajan noudattaminen

Diaarinumero: OKV/739/1/2012
Antopäivä: 1.10.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Kantelija arvosteli työmarkkinatukihakemuksensa pitkää käsittelyaikaa Kansaneläkelaitoksessa.

Apulaisoikeuskansleri totesi, ettei kantelijan hakemusta ollut käsitelty työttömyysturvalain 11 luvun 1 a §:ssä säädetyssä määräajassa ja että hakemuksen käsittely oli kestänyt kohtuuttoman pitkään. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kansaneläkelaitoksen Helsingin kansainvälisen yksikön huomiota kyseisessä lainkohdassa säädettyjen määräaikojen noudattamiseen.