Hyppää sisältöön

Määräaikaisten virkasuhteiden hakumenettely

Diaarinumero: OKV/2608/70/2022
Antopäivä: 12.6.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: ehdotus oikeussääntöjen kehittämiseksi

Oikeuskanslerin mukaan sääntelyn puuttuminen ja valtiovarainministeriön ohjeet aiheuttavat epätietoisuutta julkisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon mukaisesta menettelystä.

Oikeuskansleri tutki omasta aloitteestaan määräaikaisten virkasuhteiden hakumenettelyä koskevien säännösten ja ohjeiden kehittämistarpeet.

Valtion virkamieslain mukaan hakumenettelystä säädetään valtioneuvoston asetuksella. Asetusta ei kuitenkaan ole annettu. Valtiovarainministeriön ohjeen mukaan hakumenettelyä käytetään kahta vuotta pidemmissä määräaikaisissa virkasuhteissa. Oikeuskansleri katsoi ohjeen poikkeavan merkittävästi pääsääntönä olevasta julkisesta hakumenettelystä. Ohjeessa ei myöskään otettu riittävästi huomioon oikeuskanslerin vakiintunutta kantaa, jonka mukaan valtioneuvoston yleisistunnossa päätettävissä nimityksissä edellytetään julkista hakumenettelyä.

Oikeuskansleri pyysi valtiovarainministeriötä ilmoittamaan toimenpiteistään asiassa.