Hyppää sisältöön

Maaoikeusinsinöörille syyte virkarikoksesta

Diaarinumero: OKV/2029/31/2020
Antopäivä: 13.1.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: syyte

Apulaisoikeuskansleri päätti syytteen nostamisesta maaoikeusinsinööriä vastaan tuottamuksellisesta virkasalaisuuden rikkomisesta. Maaoikeusinsinöörin epäillään huolimattomuuttaan paljastaneen Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa saman asian käsittelyn aikana vastapuolelle kahdesti asianosaisen salassa pidettävän osoitetiedon. Maaoikeusinsinöörin menettelystä osoitteen epäillään paljastuneen taholle, jonka aiheuttaman uhan vuoksi tieto oli salassa pidettävä.

Maaoikeutena toimivissa käräjäoikeuksissa tuomareina toimivat käräjätuomareiden lisäksi maaoikeusinsinöörit. Syytteen nostamisesta tuomaria vastaan lainvastaisesta menettelystä virkatoimessa päättää oikeuskansleri tai oikeusasiamies.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisu ja muut asiakirjat ovat toistaiseksi salassa pidettäviä. Asian julkisuudesta päätetään tuomioistuinkäsittelyn alkaessa.