Hyppää sisältöön

Maa- ja metsätalousministeriön menettely Tenojoen lohenkalastuskiellon valmistelussa

Diaarinumero: OKV/2090/10/2022
Antopäivä: 27.3.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Perustuslakivaliokunta on lohenkalastuksen kieltoa tarkoittavasta lakiehdotuksesta antamassaan lausunnossa PeVL 27/2022 vp katsonut, ettei saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaista neuvotteluvelvoitetta ei ole arvioitavana olleen hallituksen esityksen määräaikaisesta lohenkalastuskiellosta Tenojoen vesistössä osalta täytetty asianmukaisesti sillä, että saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisia neuvotteluja on käyty aiemmin esityksestä, jossa oli säädetty mahdollisuudesta erittäin rajoitettuun pyyntiin.

Oikeuskansleri kiinnitti ministeriön huomiota neuvotteluvelvoitteen oikea-aikaiseen huomioimiseen ja hyvän hallinnon vaatimuksiin. Oikeuskansleri otti seuraamusarvioinnissaan huomioon, että perustuslakivaliokunnan lausunnossa tarkoitettuun epäasianmukaiseen neuvotteluvelvoitteen noudattamiseen on vaikuttanut lohikantojen voimakkaasti heikentynyt tila ja siitä johtuvat vaikeudet, Tenojokisopimuksesta seuraava aikataulu seuraavan kalastuskauden mukautusten voimaansaattamiselle sekä lopulta toisen sopimuspuolen kielteinen kanta vähäisenkään lohenkalastuksen mahdollistamiselle.