Hyppää sisältöön

Lupahakemusten vastaanottamisesta ja neuvonnasta tiedottaminen

Diaarinumero: OKV/623/10/2022 OKV/649/10/2022 OKV/669/10/2022
Antopäivä: 6.9.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto ympäristöviranomainen
Toimenpide: muu toimenpide

Apulaisoikeuskansleri saattoi Espoon kaupungille tietoon päätöksensä ja siinä esitetyt näkökohdat kaupungin rakennusvalvonnan tiedottamisesta lupahakemusten ruuhkautumisesta. Rakennusvalvonta oli tiedotteessaan ilmoittanut, ettei se ota vastaan uusia lupahakemuksia, eikä niitä koskeviin tiedusteluihin vastata.

Apulaisoikeuskansleri totesi, ettei viranomainen voi kieltäytyä ottamasta vastaan sen toimivaltaan kuuluvaa hakemusta ja kieltäytyä hoitamasta sille lain mukaan kuuluvaa neuvontatehtävää. Sen tulee töiden järjestelyillä ja ennakoinnilla pyrkiä varmistamaan viranomaistehtävien lainmukainen hoitaminen myös niissä tilanteissa, kun henkilöstöä on esimerkiksi eläköitymässä.

Kun Espoon kaupunki on edellä selostetulla tavalla oikaissut menettelyään ja muokannut lupahakemusten vastaanottamista ja käsittelemistä sekä neuvontaa koskevaa tiedotustaan kanteluiden vireillä olon aikana, eivät kantelut antaneet aihetta enempiin laillisuusvalvontatoimenpiteisiin.