Hyppää sisältöön

Lupa-asian viipyminen poliisilaitoksessa

Diaarinumero: OKV/1136/1/2010
Antopäivä: 8.1.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Kantelija arvosteli poliisilaitoksen lupayksikön osastosihteerin menettelyä henkilöauton ammattiajolupa-asian käsittelyssä vuonna 2010. Kantelijan mukaan osastosihteeri oli perusteettomasti viivytellyt hänen ammattiajolupahakemuksensa käsittelyssä, ilmoittaen perusteeksi sen, että kantelijan epäiltiin syyllistyneen lapseen kohdistuvaan seksuaalirikokseen vuonna 2001 ja syyteharkinta oli vielä kesken.  Osastosihteeri oli ilmoittanut kantelijalle odottavansa marraskuussa 2010 odotettavissa olevaa syyttäjän syyteharkintaratkaisua, ennen kuin jatkaa lupa-asian käsittelyä.

Taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 9 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan hakijaa ei pidetä sopivana taksinkuljettajaksi, jos hän on luvan hakemista edeltäneen viiden vuoden aikana syyllistynyt muun muassa seksuaalirikokseen.

Kantelijan epäillystä rikoksesta on kulunut enemmän kuin viisi vuotta, hänen lupa-asiansa olisi tullut ratkaista jäämättä odottamaan syyteharkinnan lopputulosta, sillä syyteharkinnan lopputuloksesta riippumatta lupa-asian ratkaisu olisi tehtävä jollakin muulla perusteella kuin taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun lain 9 §:n 2 momentin 3 kohdan perusteella.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Helsingin poliisilaitoksen huomion hallintolain 23 §:n 1 momentin säännökseen, jonka mukaan hallintoasia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä.