Hyppää sisältöön

Luonnos laiksi Ruokavirastosta

Diaarinumero: OKV/64/20/2017
Antopäivä: 27.11.2017
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon lakiluonnoksesta, jossa ehdotetaan perustettavaksi Ruokavirasto. Ruokavirastoon yhdistettäisiin Elintarviketurvallisuusviraston ja Maaseutuviraston tehtävät sekä ne Maanmittauslaitoksen tehtävät, jotka liittyvät tietohallinnon palveluiden tuottamiseen.

Oikeuskansleri piti tärkeänä turvata myös lainsäädännön avulla se, että virasto pystyy hoitamaan perustehtävänsä häiriöttä. Muun muassa tietojärjestelmien katkeamaton toimivuus tulee ottaa huomioon tehtävien siirtyessä vanhoista virastoista uuteen. Oikeuskansleri viittasi tässä lakiesityksen nykytilan arviointia koskevaan osuuteen, jossa todettiin Maaseutuvirastolla olleen vaikeuksia tietojärjestelmien kehittämisessä ja niistä johtuvia viivästyksiä tukien maksamisessa.

Oikeuskansleri totesi myös, että viraston viranomaistehtävät ja rooli myytävien tilauspalveluiden tuottamisessa tulisivat olla selkeästi erotettavissa toisistaan. Hän viittasi lakiluonnoksen kohtaan, jonka mukaan virasto voisi tilauksesta tehdä toimialaansa kuuluvia selvityksiä ja tutkimuksia sekä antaa muita asiantuntijapalveluita.