Hyppää sisältöön

Luonnos hallituksen esitykseksi tiedonhallintalaiksi

Diaarinumero: OKV/67/20/2018
Antopäivä: 30.9.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri esitti luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi antamassaan lausunnossa, että julkisuusperiaatteen toteuttaminen tulisi ottaa selkeämmin huomioon lain tavoitteissa.

Lausunnossa kiinnitettiin edelleen huomiota muun muassa säilytysajan ja arkistoinnin suhteeseen ja henkilötietojen ja salassa pidettävien tietojen rinnastamiseen.