Hyppää sisältöön

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle luottotietolain, maksupalvelulain ja rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta

Diaarinumero: OKV/789/21/2020
Antopäivä: 23.6.2020
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri totesi lausunnossaan, että toisin kuin esityksen perusteluissa oli todettu, voimassa olevan luottotietolain 16 §:ssä ei ole nimenomaisesti sallittu automatisoituja yksittäispäätöksiä ainakaan tavalla jonka voisi katsoa täyttävän tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 2 kohdan b alakohdan asettamat vaatimukset. Esitystä tulisi muuttaa niin, että tarkoitus hyväksyä automatisoidut yksittäispäätökset, kun sellainen ilmeisesti oli, käy selkeästi ilmi lain tekstistä ja myös perustellaan lain yksityiskohtaisissa perusteluissa.

Oikeuskansleri totesi edelleen rikosrekisterilain 4 a §:ään esitetyn tiedon luovuttamisesta päättämiseen eräissä poikkeustapauksissa koskevan muutoksen osalta, että esityksessä tuli tarkemmin perustella miksi aikaisempi lainkohtaa säädettäessä esitetty peruste, jolla päätöksenteko päätettiin jättää ministeriölle, ei enää pitänyt paikkaansa.