Hyppää sisältöön

Luonnos Ahvenanmaan itsehallintolaiksi

Diaarinumero: OKV/42/20/2017
Antopäivä: 14.9.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Apulaisoikeuskansleri antoi lausunnon lakiluonnoksesta uudeksi Ahvenanmaan itsehallintolaiksi. Hän keskittyi lausunnossaan niihin säännösehdotuksiin, jotka ovat uusia verrattuna nykyiseen itsehallintolakiin, sekä lisäksi menettelyllisiin kysymyksiin ja perustelujen selkeyteen ja johdonmukaisuuteen. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti huomiota muun muassa säännösehdotuksiin, jotka koskevat Ahvenanmaan hallituksen jäsenten virkasyytettä, eduskunnan ja maakuntapäivien lainsäädäntövallan jakoa sekä kansainvälisiä velvoitteita.