Hyppää sisältöön

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeistus aiheutti epätietoisuutta

Diaarinumero: OKV/1907/1/2018
Antopäivä: 26.11.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Ruokaviraston huomiota siihen, että luonnonmukaista tuotantoa koskevien ohjeiden tulisi olla riittävän selkeät ja ymmärrettävät siten, ettei niiden perusteella synny epätietoisuutta menettelytavoista.

Kantelija oli saanut ELY-keskukselta luonnonmukaista kauraa koskevan markkinointikiellon, koska hän oli käyttänyt kevään 2016 kylvöissä tavanomaisesti tuotetun kauran siementä. Hän ei ollut hakenut ELY-keskuksesta määräajassa lupaa saada käyttää tavanomaista siementä. Elintarviketurvallisuusvirastosta (nyk. Ruokavirasto) oli myöhemmin ilmoitettu, että hänen kylvämänsä kaura oli viraston antaman yleisen luvan piirissä 9.5.-5.9.2016. Kantelija katsoi, ettei ELY-keskuksen lupaa olisi tämän vuoksi tarvittu siemenille, jotka kylvettiin 14.5.2016.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei asiaa koskevissa Ruokaviraston laatimissa ohjeissa ollut riittävän selkeästi tuotu esiin sitä, missä tapauksissa viljelijä ei tarvitse ELY-keskukselta haettavaa lupaa, jos voimassa on edellä mainittu yleinen lupa. Myös tapa, millä kylvöajankohta tulee todentaa, jäi ohjeiden perusteella epäselväksi.