Hyppää sisältöön

Luonnon monimuotoisuusstrategia

Diaarinumero: OKV/2991/21/2022
Antopäivä: 19.1.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Apulaisoikeuskanslerin lausunnon mukaan luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, oikeus terveelliseen ympäristöön sekä ympäristöä koskevaan päätöksentekoon osallistumisen laajat mahdollisuudet ovat painoarvoltaan vahvistuvia perus- ja ihmisoikeuksia. Oikeusturvamekanismimme ympäristö- ja ilmastoasioissa ei kuitenkaan aina anna oikeusturvaa viivytyksettä.

Strategialuonnoksessa todetaan, että oikeudellisen ohjauksen osalta luontokadon pysäyttämisen ja luonnon monimuotoisuuden tilan parantamisen tulisi olla nykyistä vahvemmin yksi lainsäädäntötyön lähtökohta kaikkialla valtioneuvostossa. Strategialuonnoksessa ei kuitenkaan ole pohdittu konkreettisia tavoitteita hallinnon ja lainkäytön toimivuudelle ja käytettävissä oleville resursseille.

Lausunnon mukaan strategialuonnoksessa on asianmukaisesti arvioitu saamelaisten asemaa luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa ja luonnonvarojen kestävässä käytössä. Saamelaisten osallistumisoikeuksista apulaisoikeuskansleri toi esille antamansa lausunnon saamelaiskäräjälain muuttamisesta, useat kansainväliset sopimukset sekä suositukset asiassa ja korosti osallistumisoikeuksien turvaamista.