Hyppää sisältöön

Kansallinen metsästrategia

Diaarinumero: OKV/2463/21/2022
Antopäivä: 4.11.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskanslerin lausunnon mukaan perus- ja ihmisoikeusjärjestelmään sekä perus- ja ihmisoikeuksiin kuuluu julkisen vallan velvoite suojata ja edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista ja turvata niiden toteutumisen edellytykset. Tämän katsotaan yhä konkreettisemmin ja vakiintuneemmin sisältävän julkisen vallan velvoitteen riittävän tehokkaasti torjua ja hillitä ilmastonmuutosta vähentämällä kasvihuonekaasujen päästöjä sekä pyrkimällä riittävän nopeasti hiilineutraaliksi tai hiilinegatiiviseksi.

Lausunnon mukaan strategialuonnoksessa oli asianmukaisesti todettu, että vastuullinen toiminta edellyttää entistä vahvemmin ennakointia, erilaisten tavoitteiden yhteensovittamista mutta myös arvopohjaisia valintoja eri päätöksenteon tasoilla. Metsäsektori on keskeisessä roolissa energiaomavaraisuuden turvaamisessa ja pidemmän aikavälin vihreässä siirtymässä. Suomen pyrkiessä hiilineutraalisuuteen on metsien merkitys hiilinielujen ja –varastojen  vahvistamisessa suuri.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, oikeus terveelliseen ympäristöön sekä ympäristöä koskevaan päätöksentekoon osallistumisen laajat mahdollisuudet ja tehokkaat osallistumisoikeudet ovat painoarvoltaan vahvistuvia perus- ja ihmisoikeuksia. Lausunnon mukaan strategialuonnoksessa esitetyt tavoitteet ja niihin pääsemisen konkreettiset keinot oli lueteltu asianmukaisesti kärkihankkeiden listauksessa.