Hyppää sisältöön

Liikkuvan poliisin menettely liikennevalvontatilanteessa

Diaarinumero: OKV/1757/1/2010
Antopäivä: 8.5.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti liikkuvan poliisin vanhemman konstaapelin ja hänen esimiehensä ylikomisarion huomiota poliisiasetuksen 17 §:n määräykseen, jonka mukaan virkamerkki on tarvittaessa tai vaadittaessa esitettävä, kun se virkatehtävää vaarantamatta on mahdollista.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan poliisimiehet näyttivät myös kantelun johdosta antamissaan selvityksissä arvioineen virkamerkin merkityksen liian suppeasti katsoessaan, että sen pääasiallinen tehtävä olisi osoittaa, että poliisiksi esittäytyvä henkilö todella on poliisimies. Tästä he näyttivät tekevän sen johtopäätöksen, että virkamerkillä ei olisi tosiasiallista lisäarvoa tilanteissa, joissa virkapuku tai poliisin tunnuksellinen virka-auto tarpeeksi hyvin osoittavat niissä liikkuvat henkilöt poliiseiksi. Apulaisoikeuskansleri muistutti kuitenkin, että virkamerkistä käy ilmi ainakin poliisimiehen henkilötiedot, palvelusyksikkö ja virka-asema ja siitä voidaan päätellä, kuinka laajojen pakkokeinojen käytöstä hän voi päättää. Pelkkä virkapuku tai tunnuksellinen poliisiauto ei siten voi korvata virkamerkkiä.