Hyppää sisältöön

Lausuntojen julkaiseminen lausuntopalvelu.fi:ssä

Diaarinumero: OKV/1007/10/2024
Antopäivä: 14.6.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ulkoministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Kantelija arvosteli ulkoministeriön toimintaa siitä, että se ei ollut tallentanut kantelijan lausuntoa lausuntopalvelu.fi-palveluun. Lausuntopyynnön ohjeissa oli todettu, että kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankkeen julkisilla hankesivuilla. Kantelija oli toimittanut lausuntonsa ulkoministeriön kirjaamoon ja pyytänyt, että se viedään lausuntopalvelu.fi:hin. Kantelijan mukaan hänen lausuntoaan ei ole tästä huolimatta tallennettu lausuntopalvelu.fi:hin. Ulkoministeriön selvityksen mukaan lausunnon voi antaa toimittamalla se ulkoministeriön kirjaamoon. Ulkoministeriö tallentaa tällaiset lausunnot hankesivuilla, mutta ei julkaise niitä lausuntopalvelu.fi:ssä.

Apulaisoikeuskansleri viittasi perustuslain 14 §:ään, jonka mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Osallistumisoikeuksia turvaavat myös muun muassa hallintolain 2 luvussa säädetyt hyvän hallinnon periaatteet. Näihin kuuluvat palveluperiaate, neuvontavelvollisuus ja hyvänkielenkäytön vaatimus sekä oikeutettujen odotusten suojaaminen.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan lausuntopyynnön julkaiseminen lausuntopalvelu.fi:ssä sekä sen yhteydessä annetut ohjeet on tulkittava viranomaisen tiedottamiseksi, jota hyvän hallinnon periaatteet koskevat. Ulkoministeriön antamasta ohjeistuksesta saa sen kuvan, että kaikki lausunnot julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Ministeriön huomiota kiinnitettiin perustuslaissa säädettyjen osallistumisoikeuksien ja hallintolain hyvän hallinnon periaatteiden turvaamiseen lausuntopyyntöjä julkaistessaan ja lausuntoja vastaanottaessaan sekä pyydettiin arvioimaan tätä koskevien ohjeidensa tarkistamistarvetta.