Hyppää sisältöön

Lausunto määräaikaisraportista YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanosta

Diaarinumero: OKV/1743/21/2021
Antopäivä: 22.6.2021
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Yhdistyneiden kansakuntien kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (SopS 37/1970) tavoitteena on ehkäistä rodun, ihonvärin, syntyperän tai kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella tapahtuvaa syrjintää. Sopimusvaltioilla on velvollisuus antaa komitealle määräajoin tai komitean pyytäessä raportti yleissopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta. Yhdistetyssä 24.-26. raportissa on tarkoitus tuoda esiin niitä lainsäädännöllisiä, oikeudellisia, hallinnollisia ja muita toimia, joihin on ryhdytty tai ryhdytään yleissopimuksen täytäntöönpanossa ja erityisesti komitean edellisellä valvontakierroksella antamien päätelmien ja suositusten johdosta. Raportin tulee kattaa ajanjakso keväästä 2017 raportin laatimisen ajankohtaan kesään 2021.

Oikeuskansleri totesi lausunnossaan, että oikeuskanslerinviraston diaariin ei kirjata rasismia tai syrjintää koskevia kanteluita erillisenä asiaryhmänään. Tällaisissa kanteluissa väitteet myös usein liittyvät muuhun virheelliseen tai puutteelliseen viranomaistoimintaan kohdistuviin moitteisiin.

Oikeuskansleri nosti lausunnossaan esille joitakin raporttiluonnokseen sisältyviä, keskeisimmiksi katsomiaan aihealueita, jotka olivat olleet tarkastelujaksolla oikeuskanslerin laillisuusvalvonnan kohteena.  Näitä aihealueita olivat: Covid-19 ja poikkeusolot; hallitusohjelman kirjaus tekoälystä; yhdenvertaisuuskysymykset; oikeus henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja suojaan väkivaltaa vastaan, mukaan lukien lähisuhdeväkivalta ja ihmiskauppa; kansainvälistä suojelua koskevat asiat sekä saamelaisten kielelliset ja kulttuuriset oikeudet.