Hyppää sisältöön

Lausunto esitysluonnoksesta laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa

Diaarinumero: OKV/29/20/2016
Antopäivä: 6.9.2016
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi sisäministeriön rajavartio-osastolle lausunnon esitysluonnoksesta laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa. Lausunnossaan oikeuskansleri kiinnitti rajavartio-osaston huomiota siihen, että lakiluonnoksen ”suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys”-kohdan arvioinnissa oli kerrottu ehdotetusta lain 3 luvun 29 §:n ilmaisukiellosta, mutta 2 luvun 10 §:n mukaista alemmalla kynnyksellä sovellettavaa ilmaisukieltoa ei ollut mainittu.

Edelleen oikeuskansleri totesi, että eduskunnan apulaisoikeusasiamies oli päätöksessään 18.11.2015 arvioinut esitutkintalain 11 luvun 5 §:n ilmaisukieltoa ja muun ohessa todennut, että kyseinen ilmaisukielto tulisi voida saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Esitysluonnoksesta ei ilmennyt, oliko säädettäväksi ehdotettuja ilmaisukieltoja arvioitu tuon apulaisoikeusasiamiehen päätöksen valossa.