Hyppää sisältöön

Lastensuojeluilmoitukset on kirjattava huolellisesti

Diaarinumero: OKV/366/1/2016
Antopäivä: 2.3.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi yleisellä tasolla, että lastensuojeluilmoitusten kirjaaminen ja lasta koskevien asiakasasiakirjojen huolellinen laatiminen on ratkaisevan tärkeää hyvän hallinnon periaatteiden ja sosiaalihuollon asiakkaan oikeusturvan kannalta. Hän saattoi lausumansa kaupungin sosiaali- ja terveysviraston tietoon.

Kantelija kertoi tehneensä lapsistaan puhelimitse kaksi lastensuojeluilmoitusta mutta saaneensa myöhemmin tietää, että ilmoituksia ei ollut kirjattu. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan saatujen selvitysten perusteella ei ollut mahdollista arvioida, olivatko lastensuojelun työntekijät laiminlyöneet ilmoitusten kirjaukset. Oli mahdollista, että puhelinkeskustelujen osapuolet eivät olleet ymmärtäneet toisiaan tai että he olivat ymmärtäneet väärin toisen osapuolen keskustelussa ilmaiseman tarkoituksen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen viittasi ratkaisussaan aikaisempaan samanlaista asiaa koskeneeseen kanteluratkaisuun (dnro OKV/1253/1/2015). Sen mukaan asiakkaan yhteydenoton jäädessä tulkinnanvaraiseksi sen oikea tarkoitus on varmistettava asiakkaalta ja hänelle on tämän jälkeen ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin yhteydenoton johdosta ryhdytään.