Hyppää sisältöön

Laskuvirhe käräjäoikeuden tuomiolauselmassa

Diaarinumero: OKV/633/30/2020
Antopäivä: 20.3.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Käräjätuomarin huomiota kiinnitetiin huolellisuuteen ja tarkkuuteen tuomiolauselmaan tehtävien merkintöjen kirjaamisessa tapauksessa, jossa vastaaja oli tuomittu ehdollisen vankeusrangaistuksen ohessa 55 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen à 11,00 euroa, mutta tuomiolauselmassa oheissakon kokonaismääräksi oli ilmoitettu 660,00 euroa. Käräjätuomarin asiassa antaman selvityksen mukaan kyseessä oli huolimattomuudesta tehty laskuvirhe.