Hyppää sisältöön

Lapsen elatusavun suuruuden arvioimista koskeva ohje

Diaarinumero: OKV/546/10/2021
Antopäivä: 24.11.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: muu toimenpide

Apulaisoikeuskansleri pyysi oikeusministeriötä ja sosiaali- ja terveysministeriötä arvioimaan, tulisiko lapsen elatusavun suuruuden arvioimista koskeva ohje uudistaa vastaamaan lainsäädäntömuutoksia, lastenvalvonnan siirtymistä hyvinvointialueille sekä muun muassa yleistyneeseen vuoroviikkoasumiseen liittyviä tilanteita.

Kantelija oli arvostellut lastenvalvojan esittämää periaatetta, jonka mukaan elatusapu pyritään vahvistamaan vähintään Kelan elatustuen suuruiseksi. Ohjeessa lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi olisi apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan aiheellista täsmentää myös elatustuen ja elatusavun välistä suhdetta.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että ohje on osin vanhentunut, koska elatustukiasioiden käsittely ja elatustuen maksaminen on siirtynyt kunnilta Kansaneläkelaitokselle. Lisäksi hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa vuoden 2023 alussa lastenvalvojien tehtävät siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Kuntayhtymän antaman selvityksen mukaan perheiden muuttuvat, uudet ja moninaistuvat tilanteet saattavat ajoittain ruuhkauttaa etenkin elatussopimusten käsittelyä. Selvityksen mukaan lastenvalvojien verkostoissa oli keskusteluun noussut muun muassa ajantasaisen ohjeistuksen puuttuminen vuoroviikkoasumisen osalta. 

Ministeriöiden tulee ilmoittaa toimenpiteistään apulaisoikeuskanslerille viimeistään 30.6.2023.