Hyppää sisältöön

Laki turvatoimista Maahanmuuttovirastossa

Diaarinumero: OKV/5/20/2018
Antopäivä: 8.2.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon lakiluonnoksesta, jolla säädettäisiin turvatoimista Maahanmuuttovirastossa. Hän piti perusteltuna valmisteltua sääntelyä, jolla pyritään edistämään muun ohella Maahanmuuttoviraston henkilöstön turvallisuutta.

Oikeuskansleri totesi, että ehdotetut säännökset merkitsevät puuttumista perusoikeuksiin. Esitysluonnoksessa on selostettu perustuslakivaliokunnan kannanottoja aiempiin vastaavantyyppisiin turvatoimisääntelyesityksiin, mutta siinä ei ole juurikaan perusteltu sitä, miksi perusoikeuksiin puuttumista voidaan pitää hyväksyttävänä sääntelyn kohteena nyt olevassa tilanteessa eli tarkoituksessa turvata Maahanmuuttoviraston toimintaa sekä säilyttää turvallisuus ja järjestys sen käytössä olevissa tiloissa.

Oikeuskansleri kiinnitti huomiota myös turvatarkastajaksi hyväksymisen peruuttamista koskevan sääntelyn sijaintiin lakiluonnoksessa ja turvatoimialue-käsitteen tarpeettomaan käyttöön.