Hyppää sisältöön

Laissa ollut virhe voitiin korjata julkaisemalla oikaisu

Diaarinumero: OKV/2003/10/2021
Antopäivä: 4.10.2021
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: ei toimenpidettä

Oikeuskanslerilla ei ollut huomautettavaa menettelyyn, jolla vahvistetussa laissa ollut virhe korjattiin ilman lainsäädäntömenettelyä. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi Suomen säädöskokoelmassa oikaisun, joka koski sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta annettujen lakien voimaantulosäännöksessä ollutta virheellistä numeroa viittauksessa toiseen pykälään. Virhe olisi johtanut neljän lain kumoamiseen tarkoitettua aikaisemmin. Hallituksen esityksen ja sen eduskuntakäsittelyn perusteella ei ollut epäselvyyttä lain oikeasta sisällöstä. Eduskunta oli myös lähettänyt ministeriölle virhettä koskevan oikaisukirjelmän.