Hyppää sisältöön

Lainvalmistelun vaikutusarviointiohje

Diaarinumero: OKV/753/21/2022
Antopäivä: 25.4.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon uudistetusta ohjeesta, joka koski vaikutusten arviointia lainvalmistelussa. Hän piti tervetulleena, että perus- ja ihmisoikeusvaikutukset esitettiin omana vaikutuslajinaan ja että ympäristövaikutusten arviointi oli aikaisempaa monipuolisemmin esillä. Uusissa ohjeissa oli kuitenkin toistettu ja täydennetty aikaisempaa erillistä ohjetta hallituksen esitysten laatimisesta. Oikeuskanslerin mukaan lainvalmistelun ohjeistuksen yleisen selkeyden kannalta oli harkittava, miten päällekkäistä sisältöä kahdessa ohjeessa vältettäisiin.