Hyppää sisältöön

Lainsäädännön jälkiarviointi

Diaarinumero: OKV/1974/21/2021
Antopäivä: 28.9.2021
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon lainsäädännön jälkiarvioinnin kehittämisestä. Oikeuskanslerin mukaan jälkiarviointiin valittavien lainsäädäntöhankkeiden kriteereinä tulisi olla sääntelyn merkitys perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen sekä kansainvälisten velvoitteiden noudattamisen kannalta. Hän katsoi jälkiarvioinnin olevan tärkeä osa lainvalmistelua ja kuuluvan sen vuoksi ministeriöiden vastuulle. Jälkiarviointeja tehtäessä tulisi huolehtia tuotettavan tiedon objektiivisuudesta ja monipuolisuudesta sekä kansalaisten ja sidosryhmien kuulemisesta. Jälkiarviointeja koskevien tietojen tulisi olla helposti ja kootusti saatavilla.