Hyppää sisältöön

Laatusuositus aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen ja kestävien palvelujen turvaamiseksi

Diaarinumero: OKV/2088/21/2023
Antopäivä: 7.11.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon laatusuosituksesta aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen ja kestävien palvelujen turvaamiseksi 2024 - 2027. 

Hän totesi, että iäkkäiden kotona asuvien perusoikeuksien kokonaisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota perustuslakivaliokunnan kannanottojen mukaisesti, kun etäteknologian hyödyntämistä lisätään ja digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia otetaan käyttöön.

Hän painotti lisäksi omavalvontasuunnitelmien laadun ja omavalvonnan tarkoituksen sisäistämisen olevan ratkaisevaa valvonnan toimivuudelle. Hän katsoi myös, että laatusuosituksessa voisi olla syytä tarkentaa sitä, minkälaisiin oikeusturvakeinoihin iäkkäät ja heidän läheisensä voivat tukeutua tilanteessa, jossa he eivät katso oikeuksiensa toteutuvan.