Hyppää sisältöön

Lääkärien menettelyä koskeva kantelu olisi tullut käsitellä

Diaarinumero: OKV/1476/1/2017
Antopäivä: 2.7.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys ei toimenpidettä

Oikeuskansleri kiinnitti sosiaali- ja terveysministeriön huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin kanteluun vastaamisessa.

Kantelija oli halunnut kannella työterveyslaitoksen lääkärien laatimasta lausunnosta, joka koski poliisilaitoksen sisäilmaa. Hän oli toimittanut kantelun Valviralta saamansa ohjeen mukaisesti aluehallintovirastoon, joka oli siirtänyt sen sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi siitä syystä, että kantelija oli katsonut lääkärien toimineen myös virkamiehinä eikä pelkästään lääkärin ominaisuudessa. Sosiaali- ja terveysministeriö oli ilmoittanut kantelijalle, että hänen tulee kannella joko ylimmille laillisuusvalvojille tai työterveyslaitoksen johdolle. Työterveyslaitos on ilmoittanut, ettei se ota kantaa kanteluun ja että se noudattaa viranomaisen asiassa antamaa päätöstä, kun se on tiedossa.

Oikeuskansleri piti sosiaali- ja terveysministeriön antamaa vastausta hyvän hallinnon vastaisena sen epäselvyyden ja epäjohdonmukaisuuden vuoksi. Oikeuskansleri piti perusteltuna aluehallintoviraston ja Valviran selvityksistä välittyvää näkemystä, jonka mukaan lääkärien lausuntoa olisi voitu tutkia terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 §:n mukaisena valvonta-asiana.