Hyppää sisältöön

Laajan kouluterveystarkastuksen laiminlyönti

Diaarinumero: OKV/330/10/2021
Antopäivä: 1.11.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Helsingin kaupunki ei ollut toteuttanut peruskoulun oppilaan laajaa terveystarkastusta, mihin sillä olisi ollut lain mukaan velvollisuus. Se ei ollut ylipäänsä kyennyt tekemään eri vuosiluokkien oppilaiden laajoja tarkastuksia kattavasti. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kaupungin huomiota asiaa koskevien säännösten soveltamiseen niin, että oppilaiden perustuslaissa säädetyt yhdenvertaisuutta sekä riittäviä terveyspalveluja ja terveyden edistämistä koskevat oikeudet toteutuvat terveystarkastuksia toteutettaessa.