Hyppää sisältöön

Kuulemisen äänitys käräjäoikeudessa olisi tullut hoitaa huolellisesti

Diaarinumero: OKV/1284/1/2017
Antopäivä: 18.6.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti käräjätuomarin huomiota kuulemisten äänittämisen tärkeyteen ja huolellisuuteen äänittämisen toteuttamisessa. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että äänitteet ovat oikeusvarmuuden ja asianosaisten oikeusturvan kannalta tärkeitä, kun nykyisessä oikeudenkäyntimenettelyssä suullista todistelua ei kirjata kokonaisuudessaan pöytäkirjaan.

Kantelija oli pyytänyt käräjäoikeudelta äänitettä hakemusasiassa järjestetystä istunnosta. Äänitys ei ollut kuitenkaan onnistunut, koska käräjätuomari oli unohtanut kytkeä äänityslaitteen päälle vanhempien kuulemisen ajaksi. Käräjätuomari ei näin ollen ollut menetellyt lain edellyttämällä tavalla.

Lisäksi käräjätuomari oli kantelijan mukaan istunnossa luvannut, ettei tiedonsaantioikeuden vahvistaminen isälle vaikuttaisi äidin OmaKanta-palvelun käyttöön lasten asioissa. Istunnon jälkeen oli kuitenkin selvinnyt, että äiti, jolle lasten huolto oli yksin uskottu, ei päässyt enää asioimaan OmaKanta-palvelussa. Vanhemmat olivat tämän jälkeen yhdessä hakeneet isän tiedonsaantioikeuden poistamista. Tilanne oli käräjäoikeuden uuden päätöksen myötä korjaantunut varsin nopeasti, mistä syystä apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, ettei tältä osin ollut aihetta hänen toimenpiteisiinsä.