Hyppää sisältöön

Kuntoutushakemuksen pitkä käsittelyaika Kelassa

Diaarinumero: OKV/2405/10/2021
Antopäivä: 8.9.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kelan huomiota hallintolain asian viivytyksetöntä käsittelyä koskevan säännöksen noudattamiseen.

Kantelijan lapsen vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen jatkohakemuksen käsittely oli kestänyt yli kolme kuukautta. Hakemuksen käsittely oli viivästynyt huomattavasti Kelan kuntoutushakemuksille asettamasta tavoiteajasta, joka oli vuonna 2021 viisi viikkoa. Viranomaisen tulee turvata asioiden viivytyksetön käsittely. Selvityksestä ilmenevän perusteella kantelijan lapsen hakemuksen käsittely ei ole ollut hallintolain mukaista.

Selvityksen mukaan viivästymiseen oli vaikuttanut etuuskäsittelyn ja asiantuntijalääkäriarviotyön ruuhkautuminen, johon oli puututtu lisäresursseilla. Lisäksi asiakkaan kuntoutusprosessia pyrittiin sujuvoittamaan kehittämishankkeilla.