Hyppää sisältöön

Kuntarakenneuudistuksen valmistelu

Diaarinumero: OKV/5/21/2013 OKV/381/1/2013 OKV/450/1/2013
Antopäivä: 9.4.2013
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka antoi ratkaisunsa kuntarakenneuudistuksen valmistelusta tehtyihin kanteluihin 10.4.2013. Oikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että kuntarakenneuudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen (sote-uudistuksen) valmistelun eritahtisuutta ei voi pitää perustuslaissa turvattujen kansanvaltaisuuden, osallistumisoikeuksien, oikeuden tulla kuulluksi ja kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta onnistuneena ratkaisuna. Oikeuskanslerin näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen perusratkaisujen tulisi olla riittävällä tarkkuudella tiedossa toisaalta eduskunnan näkökulmasta sen käsitellessä kuntajakolain uudistamista koskevaa hallituksen esitystä lakien voimaantuloajankohdan ja ilmoituksille ja selvityksille asetettavien määräaikojen osalta sekä toisaalta kuntien näkökulmasta siinä vaiheessa, kun kuntien uudistettuun kuntarakennelakiin perustuva velvollisuus selvittää kuntien yhdistymistä tulisi voimaan.

Oikeuskansleri saattoi esittämänsä kuntarakenneuudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen valmistelun aikataulujen yhteensovittamista koskevat näkökohdat valtioneuvoston kanslian, valtiovarainministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön tietoon.