Hyppää sisältöön

Kuntalaisen yhteydenottoihin vastaaminen

Diaarinumero: OKV/967/10/2023
Antopäivä: 4.6.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi Helsingin kaupungin apulaispormestarin tietoon näkemyksensä tiedusteluihin vastaamisesta ja asian käsittelystä ilman aiheetonta viivytystä. 

Apulaispormestari oli pitänyt kantelijan lähettämää tiedustelua aluksi mielipiteen ilmaisuna. Kantelija oli lähettänyt uusia viestejä, joissa hän oli pyytänyt vastausta tiedusteluunsa. Apulaispormestari oli vastannut noin 15 kuukauden kuluttua kantelijan ensimmäisestä viestistä. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan vastaaminen ei ollut tapahtunut ilman aiheetonta viivytystä. Hän totesi, että sikäli kuin apulaispormestari oli pitänyt viestiä mielipiteenilmaisuna, olisi kantelijan vaadittua uusissa yhteydenotoissaan siihen vastausta ollut hyvän hallinnon mukaista vastata viestiin lyhyesti siten, ettei kantelija olisi jäänyt epätietoiseksi siitä, oliko hänen asiansa edelleen selvitettävänä vai oliko sen käsittely päättynyt.