Hyppää sisältöön

Kunnan viranhaltijan osallistuminen yksityistien osakkaana yksityistietä koskevaan päätöksentekoon

Diaarinumero: OKV/360/1/2010
Antopäivä: 14.5.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Tekninen johtaja oli päätettäessä yksityistien avustuksista, jonka osakkaana hän oli, perustanut esteellisyysarvionsa ainoastaan siihen, ettei hän toiminut yksityistien hallintoelimissä. Apulaisoikeuskanslerin mukaan asiaa ei kuitenkaan arvioida ainoastaan sillä perusteella, onko tekninen johtaja tiekunnan toimielimen jäsen. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti teknisen johtajan huomiota siihen, että valmistellessaan yksityistien avustusasioita, jonka osakas hän on, arvio esteellisyydestä tulee tehdä myös sen perusteella, onko hänelle itselleen tulossa päätöksestä erityistä hyötyä tai haittaa. Asia on arvioitava aina tapauskohtaisesti hänen tieyksikköosuutensa ja odotettavissa olevan erityisen hyödyn perusteella.