Hyppää sisältöön

Kunnan omistajaohjauspäätöksen muutoksenhakukelpoisuus riippuu päätöksen velvoittavuudesta

Diaarinumero: OKV/500/1/2017
Antopäivä: 20.3.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen päätöksessä käsiteltiin muun muassa kaupungin omistajaohjauspäätöksen muutoksenhakukelpoisuutta. Kaupunginhallitus oli päättänyt antaa osaksi suoraan ja osaksi kahden tytäryhtiönsä välityksellä omistamansa osakeyhtiön yhtiökokousedustajalle sekä mainituille kahdelle tytäryhtiölleen konserniohjeen, että osakeyhtiöstä tehty ostotarjous hyväksytään. Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan vain yhtiökokousta varten annetun toimintaohjeen sisältäneeseen päätökseen ei saanut kuntalain perusteella hakea muutosta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen viittasi korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytäntöön ja totesi yleisellä tasolla, että jos kunnan päätöksessään ilmoittama kanta ei velvoita tytäryhteisöä oikeudellisesti, ei kyseinen päätös ole lähtökohtaisesti muutoksenhakukelpoinen. Sen sijaan jos kuntaa edustavalle henkilölle annettu ohje on tarkoitettu tätä oikeudellisesti velvoittavaksi, on ohjeen sisältävä päätös lähtökohtaisesti muutoksenhakukelpoinen.