Hyppää sisältöön

Kunnan olisi tullut tiedottaa paremmin omakotitonttien myyntihintojen muutoksista

Diaarinumero: OKV/4/1/2016 OKV/558/1/2016
Antopäivä: 30.11.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kunnan huomiota sen velvollisuuteen huolehtia vastaisuudessa riittävästä ja oikea-aikaisesta tiedottamisesta.

Kunta oli ilmoittanut omakotitonttien myyntihintojen muutoksista pelkästään verkkosivuillaan ja vain kymmenen päivää ennen kuin ostotarjous oli viimeistään pitänyt tehdä, jotta tontin saattoi lunastaa vuodelle 2015 vahvistetulla hinnalla. Apulaisoikeuskansleri totesi, että vaikka tiedottamisen laajuus ja tavat ovat kunnan harkinnassa, tiedottaminen on järjestettävä siten, että kuntalaisilla on tosiasiallinen mahdollisuus saada tietoa vireillä olevista asioista, tehdyistä päätöksistä ja niiden vaikutuksista. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että tonttien vuokralaisille tai muillekaan kuntalaisille ei ollut tarjottu riittävää aikaa ja mahdollisuutta harkita ostotarjouksen tekemistä ennen uuden vyöhykehinnaston voimaantuloa.