Hyppää sisältöön

Kunnan menettely yhteydenottoihin vastaamisessa

Diaarinumero: OKV/467/10/2021
Antopäivä: 25.8.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: muu toimenpide

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi Pornaisten kunnanjohtajan ja teknisen johtajan tietoon hyvää hallintotapaa koskevan näkemyksensä kuntalaisen viesteihin vastaamisessa. 

Kantelija oli ollut yhteydessä kaupungin viranhaltijoihin eri viestivälinein. Tekninen johtaja oli vastannut kantelijan kantelussaan mainitsemaan ensimmäiseen sähköpostiviestiin, mutta kantelija ei ollut ollut vastaukseen tyytyväinen. Kantelija oli lähettänyt samaan aiheeseen liittyvän uuden viestin, jossa hän oli esittänyt arvostelua ja yleisluonteisia kysymyksiä. Kolmannen viestin kantelija oli lähettänyt kunnanjohtajalle ja tiedoksi tekniselle johtajalle. Tässä viestissä hän arvosteli teknisen johtajan menettelyä ja esitti näkemyksenään, että kunnan tulisi selvittää hänen asiaansa. Kunnanjohtaja ja tekninen johtaja olivat yhdessä keskustelleet kantelijan viimeisimmästä viestistä ja päätyneet siihen, ettei siihen ollut tarpeen vastata. 

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, ettei hänellä ollut oikeudellisia perusteita todeta, että kunnanjohtaja tai tekninen johtaja olisivat menetelleet lainvastaisesti jättäessään vastaamatta kantelijan osin tulkinnanvaraisiin yhteydenottoihin. Ne olivat apulaisoikeuskanslerin sijaisen arvion mukaan tulkittavissa lähinnä tyytymättömyydenilmaisuiksi. Kuitenkin hyvää hallintotapaa olisi paremmin vastannut se, että myös kantelijan toiseen ja kolmanteen viestiin olisi vastattu edes lyhyesti. Hän totesi, että sähköpostitse annettu vastaus on myös mahdollista jälkeenpäin todentaa, mikä osaltaan vahvistaa myös viranhaltijoiden omaa oikeusturvaa.