Hyppää sisältöön

Kunnan menettely osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamisessa

Diaarinumero: OKV/1083/10/2022
Antopäivä: 15.3.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Paltamon kunnan huomiota velvollisuuteen turvata lainmukaiset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kuntalaisille.

Kunnan sivukirjaston sulkemisesta oli tiedotettu kuntalaisille vasta sen jo lopetettua toimintansa. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen arvion mukaan kunta ei ollut varannut asukkailleen lainmukaisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sivukirjaston lakkauttamispäätöksen valmistelussa. Kunta ei ollut myöskään tiedottanut sivukirjaston lakkauttamista koskevasta suunnitelmastaan oikea-aikaisesti ja riittävän kattavasti siten, että kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet olisivat tulleet turvatuiksi.