Hyppää sisältöön

Kunnan menettely asiakirjapyynnön käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/860/10/2023
Antopäivä: 29.4.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Asikkalan kunnan huomiota julkisuuslain menettelysäännösten noudattamiseen asiakirjapyyntöjen käsittelyssä. 

Kantelija oli pyytänyt kunnalta asiakirjaa, mutta ei ollut saanut sitä. Kunnan selvityksen mukaan asiakirjaa ei ollut voitu antaa, koska sitä ei löytynyt. Ratkaisun mukaan kantelijalta olisi tullut tiedustella, haluaako hän pyyntönsä siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi. Pyyntö olisi tullut lisäksi käsitellä viivytyksettä ja viimeistään julkisuuslaissa säädetyssä määräajassa. Julkisuuslain menettelysäännökset tulevat noudatettavaksi myös tilanteessa, jossa viranomaisen hallussa ei ole pyydettyä asiakirjaa.