Hyppää sisältöön

Kunnan menettely aloitteisiin vastaamisessa

Diaarinumero: OKV/1806/1/2010
Antopäivä: 7.4.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Kunnassa toimivat järjestöt ja kuntalaiset olivat tehneet kunnalle aloitteita. Kunta oli selvityksensä mukaan käsitellyt aloitteita, mutta selvityksensä ei käy kahden aloitteen osalta ilmi, onko niiden tekijöille ilmoitettu suoritetuista toimenpiteistä tai onko valtuuston tietoon saatettu sen toimivaltaan kuuluvat aloitteet.  

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kunnan huomiota sen velvollisuuteen noudattaa kuntalain 28 §:n määräyksiä.