Hyppää sisältöön

Koronapassin käytön laajentaminen

Diaarinumero: OKV/3449/21/2021
Antopäivä: 14.1.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esityksestä tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksessä ehdotettiin laajennettavaksi EU:n digitaalisen koronatodistuksen käyttöä pääsyssä ravintoloihin sekä muihin tiloihin ja tilaisuuksiin. Lakiin lisättäisiin säännöksiä todistuksen vapaaehtoisesta käytöstä ja mahdollisuudesta velvoittaa todistuksen käyttöön.

Oikeuskanslerin mukaan jo ennestään monimutkainen sääntely muuttuisi vielä vaikeammaksi ymmärtää erityisesti kansalaisten, yritysten ja muiden toimijoiden kannalta. Lausunnon antajille sääntelystä annettu tieto ei ollut selkeää ja avointa, koska esityksen perustelut olivat hyvin puutteelliset. Hallituksen esitys oli muutenkin niin keskeneräinen, että se ei täyttänyt eduskunnalle antamisen vaatimuksia.