Hyppää sisältöön

Koronakantelut työllistävät oikeuskansleria

Julkaisuajankohta 21.8.2020 15.16
Tiedote

Oikeuskanslerille on 1.1. - 21.8.2020 välisenä aikana tehty 353 kappaletta koronaepidemiaan liittyviä kanteluita ja oikeuskansleri tai apulaisoikeuskansleri ovat lisäksi käynnistäneet 12 asiakokonaisuudessa omana aloitteena selvityksen.

Koronaepidemiaan liittyviä kanteluita on 21.8.2020 ratkaisematta kaiken kaikkiaan 133 kappaletta. Koronakriisiin liittyviä merkittäviä laillisuusvalvonnan kannanottoja on esitetty myös valtioneuvoston valvonnan ja siihen kuuluvan ennakollisen säädösvalvonnan yhteydessä. 

Oikeuskanslerilla on parhaillaan käsiteltävänä merkittäviä koronatilanteeseen liittyviä asiakokonaisuuksia. Näistä mainittakoon muun muassa kantelu rajat ylittävää liikennettä koskevista valtioneuvoston rajoituspäätöksistä ja niihin liittyvästä tiedottamisesta. Tämä kantelukokonaisuus on tarkoitus ratkaista syyskuun aikana. Oikeuskanslerin oma aloite sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen menettelystä koronaepidemiaa koskevan päätösten perustana olevan tiedon avoimuudesta ja julkisuudesta, jossa käsitellään myös epidemiologisten mallien avoimuutta, on tarkoitus ratkaista marraskuun aikana. Käsittelyssä on myös sosiaali- ja terveysministeriön 10.8.2020 pitämän tiedotustilaisuuteen liittyvä kanteluiden kokonaisuus. Merkittävänä asiana on mainittavissa myös oma aloite sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön menettelyistä pandemiatilanteessa tarvittavien suojavarusteiden varastoinnin ja hankinnan ohjauksessa. 

Koronaan liittyvien kanteluiden ja omien aloitteiden lisäksi käsittelyssä on valtioneuvoston ja tasavallan presidentin virkatoimien laillisuusvalvontaan, viranomaisten ja julkista tehtävää hoitavien laillisuusvalvontaan sekä asianajajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvontaan kuuluvia asioita. Vuoden alusta lukien oikeuskanslerinvirastossa on kirjattu vireille kaikkiaan 1 757 kantelua, mikä on yli 420 enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Vuonna 2019 oikeuskanslerinvirastossa tuli vireille yhteensä 3 166 laillisuusvalvonta-asiaa, joista kanteluita oli 2 130.

Vanha sisältö