Hyppää sisältöön

Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa osaamistason vaativaa työtä varten

Diaarinumero: OKV/1508/21/2023
Antopäivä: 25.8.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Hallituksen esityksen tavoitteena on täytäntöönpanna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2021/1883 kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa osaamistasoa vaativaa työtä varten sekä neuvoston direktiivin 2009/50/EY kumoamisesta.

Oikeuskanslerin mukaan hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluja on täydennettävä kannanotolla säätämisjärjestykseen. Hallituksen esityksessä tulisi myös direktiivin kansallinen liikkumavara ja sen käyttö esittää systemaattisesti. 

Lisäksi oikeuskansleri huomautti, että tässä yhteydessä tulisi harkita myös hallinto-oikeuslain muuttamista. Hallinto-oikeuden tulisi olla päätösvaltainen myös kahden jäsenen kokoonpanossa myös kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa osaamistason vaativaa työtä varten annetun lain soveltamista koskevissa muutoksenhakuasioissa samoin kuin ulkomaalaislain soveltamista koskevissa muutoksenhakuasioissa.