Hyppää sisältöön

Kokoontumislain 7 §:n muuttaminen

Diaarinumero: OKV/86/20/2018
Antopäivä: 13.11.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon luonnoksesta kokoontumislain 7 §:n muuttamista koskevaksi hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan yleisellä paikalla järjestettävästä kokouksesta poliisille tehtävän ilmoituksen antamisajankohdan aikaistamista kuudesta tunnista kolmeen vuorokauteen ennen kokouksen alkua.

Oikeuskansleri totesi, ettei esitys näyttäisi sinänsä olevan ristiriidassa perustuslain ja ihmisoikeussopimusten säädösten kirjaimen kanssa. Oikeuskanslerin mukaan perusoikeuksien käytön tosiasialliseen rajoittamiseen tai kaventamiseen tulee kuitenkin suhtautua varovaisuudella, vaikka ilmoitusajan pidentäminen näyttäisikin perustellulta siltä kannalta, että poliisilla olisi paremmat mahdollisuudet turvata kokoontumisvapauden häiriötön toteutuminen. Oikeuskansleri totesi, että esityksessä ilmaistu tarve aikaistaa ennakkoilmoitusaikaa herättää kysymyksiä, kuten että onko poliisin tarpeista lähtöisin oleva ennakkoilmoitusajan muutos oikeassa suhteessa tavoiteltuihin hyötyihin nähden ja toisaalta sen tosiasiallisiin vaikutuksiin perusoikeuksien toteutumiseen nähden. Oikeuskansleri epäili, että olisi perustellumpaa aikaistaa määräaikaa maltillisemmin.