Hyppää sisältöön

Kokoonpanotietojen puuttuminen tuomiosta

Diaarinumero: OKV/3087/30/2022
Antopäivä: 28.7.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen tuomion laatimisessa. Käräjäoikeuden antamassa tuomiossa ei ollut laissa edellytetyllä tavalla ilmoitettu asian ratkaisemiseen osallistuneita lautamiehiä.