Hyppää sisältöön

Kokoonpanotietojen puuttuminen tuomiosta

Diaarinumero: OKV/440/30/2023
Antopäivä: 16.6.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen käräjäoikeuden tuomion laatimisessa. Tuomiossa ei ollut oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain edellyttämällä tavalla ilmoitettu asian ratkaisemiseen osallistuneita lautamiehiä.