Hyppää sisältöön

Kokoonpanotietojen puuttuminen tuomiosta

Diaarinumero: OKV/1529/30/2022
Antopäivä: 17.4.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen käräjäoikeuden tuomion laatimisessa. Tuomiossa ei ollut oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain edellyttämällä tavalla ilmoitettu asian ratkaisemiseen osallistuneita lautamiehiä.