Hyppää sisältöön

Kokoonpanotietojen puuttuminen tuomiolta ja tietojärjestelmien kehittäminen

Diaarinumero: OKV/1545/30/2022
Antopäivä: 18.10.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen käräjäoikeuden tuomiossa ilmoitettavia tietoja koskevan sääntelyn noudattamisessa. Käräjäoikeuden antamassa tuomiossa ei ollut oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain edellyttämällä tavalla ilmoitettu asian ratkaissutta kokoonpanoa.

Apulaisoikeuskansleri myös oikaisi virheellisiä käsityksiä rangaistustuomioiden tarkastamisen toteuttamisesta oikeuskanslerinvirastossa. Käräjätuomarin ja käräjäoikeuden laamannin antamien selvitysten perusteella tuomioistuimissa on luultu, että oikeuskanslerinviraston käytössä olisi jotakin erityisiä tietoteknisiä menetelmiä virheiden löytämiseksi tuomioista, mikä ei pidä paikkaansa.