Hyppää sisältöön

Kohtuullistavana huomioon otetun tuomion ilmoittamatta jättäminen

Diaarinumero: OKV/3086/30/2022
Antopäivä: 31.7.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota rangaistusta mitattaessa huomioon otettujen aiempien tuomioiden ilmoittamiseen tuomiossa. Käräjäoikeuden tuomion tuomiolauselmassa ei ollut ilmoitettu rangaistusta mitattaessa huomioon otettua aiempaa tuomiota.