Hyppää sisältöön

Kohtuullistavana huomioitujen tuomioiden ilmoittamatta jättäminen

Diaarinumero: OKV/2423/30/2021
Antopäivä: 13.10.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Etelä-Karjalan käräjäoikeuden puheenjohtajana toimineen silloisen käräjänotaarin huomiota huolellisuuteen aikaisemmin tuomitun vankeusrangaistuksen huomioon ottamista koskevan sääntelyn noudattamisessa. Käräjäoikeuden antamassa tuomiossa ei ollut rikoslain edellyttämällä tavalla ilmoitettu, mitkä aikaisemmat tuomiot asiassa oli otettu huomioon rangaistusta alentavina.