Hyppää sisältöön

Kohtuullistavana huomioidun tuomion ilmoittamatta jättäminen

Diaarinumero: OKV/2422/30/2021
Antopäivä: 13.10.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen aikaisemmin tuomitun vankeusrangaistuksen huomioon ottamista koskevan sääntelyn noudattamisessa. Käräjäoikeuden antamassa ratkaisussa ei ollut rikoslain edellyttämällä tavalla ilmoitettu, mikä aikaisempi tuomio asiassa oli otettu huomioon rangaistusta alentavana.