Hyppää sisältöön

Kirjoitusvirhe tai muu siihen rinnastettava virhe

Diaarinumero: OKV/742/30/2020
Antopäivä: 25.8.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Käräjätuomarin huomiota kiinnitettiin huolellisuuteen ja tarkkuuteen tuomion kirjoittamisessa, tarkastamisessa ja korjaamisessa tapauksessa, jossa käräjäoikeus oli määrännyt vastaajalle aiemmin tuomitun ehdollisen vankeusrangaistuksen täytäntöönpantavaksi sitä kuitenkaan tuomiolauselmassa yksilöimättä.  Tuomiolauselma oli näin ollen ollut puutteellinen, ja sitä oli jouduttu jälkikäteen korjauttamaan. 

Tuomiolauselma oli korjaamisesta huolimatta edelleen jäänyt virheelliseksi, minkä vuoksi sitä oli jouduttu korjaamaan vielä asiassa puheenjohtajana toimineen käräjätuomarin siirryttyä käräjäoikeudesta muihin tehtäviin.